РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Структура власності надавачів фінансових послуг згідно Постанові № 30 від 14 квітня 2021 року «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг»

Розкриття інформації

Вищий орган товариства – загальні збори учасників.

Виконавчий орган товариства – Шум Михайло Анатолійович, директор (одноособово)

Наглядова рада відсутня.

Розмір статутного капіталу – 110000000.00 (Сто десять мільйонів гривень) 00 копійок.
Засновниками ФК прийнято рішення, згідно протоколу № 23 від 23.12.2019 р. про збільшення статутного капіталу до 110 000 000,00 грн.
Засновниками ФК прийнято рішення, згідно протоколу № 19 від 13.08.2019 р. про збільшення статутного капіталу до 55 000 000,00 грн.

Ідентифікаційний код заявника згідно з ЄДРПОУ: 42359130

Код території за КОАТУУ - 8039100000

Відомості про власників істотної участі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

  • ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАЛЛАДІУМ» (код за  ЄДРІСІ 23300203), в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ». Розмір внеску до статутного фонду 100 000 000,00 грн. (90,91% від статутного капіталу)
  • Громадянин України - Шум Михайло Анатолійович. Розмір внеску до статутного фонду 10 000 000,00 грн. (9,09% від статутного капіталу)

Кінцевий бенефіціарний власник - Шум Михайло Анатолійович.

Відомості про відокремлені підрозділи ТОВ "ФК "ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС": Відсутні відокремлені підрозділи

Відомості про ліцензії, дозволи, реєстраційні документи, видані ТОВ "ФК "ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС": 
- ФК зареєстровано як фінансову установу та внесено до Державного реєстру фінансових установ (розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.09.2018р. № 1607);
- ФК отримала лицензії (розпорядження Нацкомфінпослуг від 25.09.2018р. № 1673) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме:
- надання послуг факторингу;
- надання послуг фінансового лізингу;
- надання гарантій та поручительств;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відомості про порушення справи про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження справи про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

Відомості про ліквідацію фінансової установи: Рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи не приймалось.

Ціна/тарифи на фінансові послуги встановлюються за домовленістю з клієнтом згідно чинного законодавства..

Види діяльності:
1. Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;
2. Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
3. Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
4. Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)

Фінансова річна звітність
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2020 та Звіт незалежного аудитора
Фінансова річна звітність за 2019 рік

Аудиторськi висновкi
Аудиторський висновок за 2019 рік
Аудиторський висновок за 2018 рік