РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Вищий орган товариства – загальні збори учасників.

Виконавчий орган товариства – Ніколаєв Віктор Анатолійович, директор (одноособово)

Наглядова рада відсутня.

Розмір статутного капіталу – 77 000 000,00 (Сімдесят сім мільйонів) гривень.
Засновниками ФК прийнято рішення, згідно протоколу № 23 від 23.12.2019 р. про збільшення статутного капіталу до 110 000 000,00 грн.
Засновниками ФК прийнято рішення, згідно протоколу № 19 від 13.08.2019 р. про збільшення статутного капіталу до 55 000 000,00 грн.

Ідентифікаційний код заявника згідно з ЄДРПОУ: 42359130

Код території за КОАТУУ - 8039100000

Відомості про власників істотної участі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

  • ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАЛЛАДІУМ» (код за  ЄДРІСІ 23300203), в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ». Розмір внеску до статутного фонду 5 000 000,00 грн. (90,91% від статутного капіталу)
  • Громадянин України - Шум Михайло Анатолійович. Розмір внеску до статутного фонду 500 000,00 грн. (9,09% від статутного капіталу)

Кінцевий бенефіціарний власник - Шум Михайло Анатолійович.

Відомості про відокремлені підрозділи ТОВ "ФК "ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС": Відсутні відокремлені підрозділи

Відомості про ліцензії, дозволи, реєстраційні документи, видані ТОВ "ФК "ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС": 
- ФК зареєстровано як фінансову установу та внесено до Державного реєстру фінансових установ (розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.09.2018р. № 1607);
- ФК отримала лицензії (розпорядження Нацкомфінпослуг від 25.09.2018р. № 1673) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме:
- надання послуг факторингу;
- надання послуг фінансового лізингу;
- надання гарантій та поручительств;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відомості про порушення справи про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження справи про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

Відомості про ліквідацію фінансової установи: Рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи не приймалось.

Ціна/тарифи на фінансові послуги встановлюються за домовленістю з клієнтом згідно чинного законодавства..

Види діяльності:
1. Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;
2. Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
3. Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
4. Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)

Аудиторський висновок за 2018 рік